عنوان: (از خانواده چه می دانیم 2) همراهی و همگامی روش شوهرداری
نویسنده:
گزیده:
هستۀ‌ اصلی‌ جامعۀ‌ بشری‌ خانواده‌ است‌ و ثبات‌ و پایداری‌ اجتماعات‌ بر خانواده ‌استوار است‌. خانواده‌ نخستین‌ آموزشگاه‌ انسانها به شمار می رود و نسل‌ انسانی‌ در سایۀ‌ پر مهر پدر و آغوش‌گرم‌ مادر چگونه‌ بودن‌ و چگونه‌ زیستن‌ را می‌آموزند، و با همی‌ و همگرایی‌ را در زندگی‌خانوادگی‌ تجربه‌ می‌كنند، و مهارتهای‌ لازم‌ را برای‌ زندگی‌ با دیگران‌ و در جامعه‌ به‌ دست ‌می‌آورند. خانواده‌ بستر مناسب‌ تكامل‌ فردی‌ و اجتماعی‌ و راه‌ بسامانی‌ و خوشبختی‌ است‌، و رشد ایمان‌ و عقیده‌ و عروج‌ به‌ سوی‌ خدا در خانواده‌ ممكن‌ می‌شود
سال چاپ:
1399
تاریخ انتشار:
تعداد صفحات:
80
زبان اصلی:
فارسی
زبان ترجمه:
فارسی
شماره جلد:
شمارگان شمیز:
500
شمارگان گالینگور:
0
شناسه قدیم:
24205
اشراف:
تصحیح کننده:
مترجم:
قطع:
رقعی
قیمت شمیز:
102000
قیمت کالینگور:
0
نوبت چاپ:
6
نوع جلد:
شمیز
شابک:
987-964-971-799-9