عنوان: (از خانواده چه می دانیم 4) همراهی و همگامی روش مصرف
نویسنده:
گزیده:
خانواده نخستین کانونی است که انسان در آن، زندگی با همی را آغاز می‏کند و خود را در کنار دیگران و با دیگران می‏نگرد. خانواده چون ریشه‏ای است که زندگی و پویایی همسران و فرزندان بدان بستگی دارد و انسان هر جا می‏رود، آن را با خود می‏برد. افزون بر این، باورها و اندیشه‏ها در خانواده شکل می‏گیرد و خاستگاه اصلی قانونگرایی و ارزشهای معنوی، خانواده است. بی‏گمان آدمیان در میان جامعه بدان‏سان زندگی می‏کنند که در خانواده آموخته‏اند و این خانواده‏ها هستند که راه فرازگرایی و صعود، و راه نشیب‏گرایی و سقوط را آموزش می‏دهند و راههای پیشرفت مادی و معنوی را هموار می‏کنند. کتاب حاضر که به چگونگی مصرف در خانواده می‏پردازد، در پی آن است که این حقیقت، نیک روشن شود که گامهای نخست و زیر بنایی برای مصرف بهینه و درست، در خانواده برداشته می‏شود و همسران سازندۀ زیست درست اقتصادی هستند؛ آنان که نخست به زندگی خویش شکل می‏بخشند، سپس به اقتصاد جامعه سامان می‏دهند. امید آنکه این کتاب _ و سری کتابهای «از خانواده چه می‏دانیم»_ راهگشای خانواده‏های عزیز کشور اسلامی‏مان باشد.
سال چاپ:
1399
تاریخ انتشار:
تعداد صفحات:
116
زبان اصلی:
فارسی
زبان ترجمه:
فارسی
شماره جلد:
شمارگان شمیز:
500
شمارگان گالینگور:
0
شناسه قدیم:
24207
اشراف:
تصحیح کننده:
مترجم:
قطع:
رقعی
قیمت شمیز:
117500
قیمت کالینگور:
0
نوبت چاپ:
4
نوع جلد:
شمیز
شابک:
987-600-06-0097-6