شورای پژوهش و نشر

۱۳۹۹/۰۸/۲۸

این شورا متشکل از شماری عضو حقیقی و حقوقی، یکی از ارکان بنیاد تلقی می‌شود. تصمیم‌گیری درباره طرح‌های پژوهشی، ساختارها و فرآیندهای پژوهش و نشر و نظارت بر آن، برعهده این شوراست.

Add new comment:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید