پیش نشست های تخصصی همایش علمی کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام از نگاه فرهیختگان

پیش نشست های همایش علمی کتاب عیون اخبار الرضا علیه السلام از نگاه فرهیختگان به همت دفتر نمایندگی قم بنیاد پژوهش های اسلامی آستان قدس رضوی برگزار می شود.

۱۳۹۹/۰۹/۰۱
اعظم صاحب علم