بازدید آیت الله علم الهدی از بنیاد پژوهشهای اسلامی و رونمایی از کتاب های سبک زندگی و مسجدگوهرشاد در آینه هنر
۱۳۹۹/۰۹/۱۰
محمدحسین ولی پور