به همت بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی؛

کتاب «جایگاه و نقش تمدنی سادات در خراسان» منتشر شد

بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی به تازگی کتابی با عنوان «جایگاه و نقش تمدنی سادات در خراسان» از قرن چهارم تا پایان قرن نهم هجری، را منتشر و روانه بازار نشر کرده است.
۱۳۹۹/۱۰/۱۰

مهاجرت و استقرار از فرآیندهای اساسی تمدن‌سازی است که مطالعه آن مورد علاقه و موضوع پژوهشگران در حوزه‌ها و رشته‌های گوناگون است جابجایی و سکونت گزینی در ابعاد گوناگونی از یک نژاد و قم تا یک گروه قبیله خانواده و افراد را در بر می‌گیرد همچنان که از نظر بعد زمان و گستره جغرافیایی نیز مهاجرت‌ها را می‌توان تقسیم بندی کرد. از گروه‌های اقشار شناخته شده در تمدن اسلامی خاندان پیامبر خدا(ص)هستند که با عنوان سادات و شرفا در نزد عموم مسلمانان دارای جایگاه و احترام ویژه شدند جابجایی و استقرار آنها در گستره جغرافیایی و سیاسی جهان اسلام تاکنون پیامدهای ژرف و متنوعی داشته است و این مهم موجب شده بررسی و شناخت حضور اجتماعی سادات در هر دوره به یکی از موضوعات مورد علاقه در عرصه تاریخ‌پژوهی و دیگر رشته‌های علوم اجتماعی تبدیل شود.

روند استقرار سادات در خراسان
در همین راستا بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی به تازگی کتابی با عنوان «جایگاه و نقش تمدنی سادات در خراسان» از قرن چهارم تا پایان قرن نهم هجری، را منتشر و روانه بازار نشر کرده است؛ در این کتاب برای پیشبرد موضوع، ابتدا روند استقرار سادات در خراسان به عنوان یکی از حوزه‌های تمدنی جهان اسلام تبیین شده و با معرفی خاندان‌های معتبر، روند شکل‌گیری و گسترش سازمان نقابت، مزارها و دیگر نمودهای اجتماعی حضور سادات در این ناحیه بررسی شده است. تبیین و تحلیل نقش آفرینی سادات در هر یک از عرصه ها و مولفه های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهم و اصلی کتاب را در بر می گیرد.
نتیجه این پژوهش نشان می‌دهد که سادات در خراسان، به طور کلی در گسترش مولفه‌های تمدن اسلامی به ویژه در حوزه دینی تاثیری چشمگیر و بادوام داشته‌اند.

چرایی و چگونگی حضور سادات در خراسان
پژوهش پیشرو با این هدف طراحی و اجرا شده است که بتواند به برخی پرسش‌ها در موضوع چرایی و چگونگی حضور سادات در یکی از مناطق مهم تمدن‌ساز جهان اسلام در مقطع مهم از تاریخ اسلام و ایران پاسخ دهد و پیامدهای آن را دسته‌بندی، تدوین، تحلیل و تبیین کند؛ مهم‌ترین پرسشی که این پژوهش در پی پاسخ آن است، این است که ظرفیت‌های کلی سادات در صورت‌بندی جامعه و فرهنگ اسلامی و چه بسا تمدن مسلمانان در خراسان در دوره مورد نظر چه بوده است؟
 بدیهی است پاسخ به پرسش های دیگر مانند اینکه زمینه‌ها و شرایط اجتماعی سیاسی خراسان در مهاجرت سادات به این منطقه چه تاثیری داشته است؟ ظرفیت‌های بالقوه و فعالیت یافته سادات در شکل‌گیری فرهنگ و تمدن اسلامی در خراسان در این دوره کدام بوده است؟ و نسبت سادات خراسان در هر یکی از ارکان چهارگانه تمدن اجتماع سیاست فرهنگ و اقتصاد چیست در پاسخ به پرسش یاد شده نهفته است.

شرایط مناسب خراسان برای جذب سادات
اسماعیل رضایی برجکی نویسنده این اثر در بخش پایانی این کتاب آورده است: با درک نسبت و نقش سادات در هر یک از ارکان تمدنی خراسان در دوره اسلامی می‌توان گفت که خراسان دارای شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مناسبی برای جذب و استقرار آنان بود. سادات پس از استقرار در این منطقه، جایگاه یا منزلت اجتماعی بالای پایدار و توان اقتصادی روبه رشدی یافتند که به آنها امکان نقش آفرینی بیشتر در عرصه های گوناگون اجتماعی داد. این نقش بیشتر در قالب خاندان‌ها و با استفاده از ابزارهایی صورت گرفت که مهم‌ترین آن، سازمان نقابت بود.

Add new comment:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید