همایش انقلاب اسلامی و گفتمان علم و حکمت در بیانیه گام دوم انقلاب
۱۳۹۹/۱۱/۱۸
سیدجلال ربانی