عنوان: جایگاه و نقش تمنی سادات در خراسان
گزیده:
در این کتاب، برای پیشبرد موضوع، ابتدا روند استقرار سادات در خراسان، به عنوان یکی از حوزه‌های تمدنی جهان اسلام تبیین شده و با معرفی خاندان‌های معتبر، روند شکل‌گیری و گسترش سازمان نقابت، مزارها و دیگر نمودهای اجتماعی حضور سادات در این ناحیه بررسی گردیده است. تبیین و تحلیل نقشآفرینی سادات در هر یک از عرصه‌ها و مؤلفه‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، بخش مهم و اصلی کتاب را در برمیگیرد.
سال چاپ:
1399
تاریخ انتشار:
تعداد صفحات:
415
زبان اصلی:
فارسی
زبان ترجمه:
فارسی
شماره جلد:
شمارگان شمیز:
50
شمارگان گالینگور:
0
شناسه قدیم:
24228
اشراف:
تصحیح کننده:
مترجم:
قطع:
وزیری
قیمت شمیز:
600000
قیمت کالینگور:
0
نوبت چاپ:
1
نوع جلد:
شمیز
شابک:
978-600-06-0465-3