عنوان: الشیعه فی ایران
گزیده:
این‌ کتاب‌ خواننده‌ را با چگونگی‌ گرایش‌ ایرانیان‌ به‌ مذهب‌ تشیع‌ و وضعیت‌ایشان‌ در سده‌های‌ مختلف‌ در ایران‌ آشنا می‌سازد. مؤلّف‌ همچنین‌ به‌ سخنان‌نادرست‌ تاریخ‌ نگاران‌ و نویسندگان‌ بزرگی‌ چون‌ ابن‌ خلدون‌، ابن‌ حجر... و دیگرتهمتهای‌ دروغ‌ پاسخ‌ داده‌ و با دلایلی‌ موجه‌ و توضیح‌ کافی‌ مطابق‌ با عقایدشیعه‌ مطالب‌ را بیان‌ کرده‌ است‌.
سال چاپ:
1399
تاریخ انتشار:
تعداد صفحات:
689
زبان اصلی:
فارسی
زبان ترجمه:
عربی
شماره جلد:
شمارگان شمیز:
300
شمارگان گالینگور:
0
شناسه قدیم:
24221
اشراف:
تصحیح کننده:
مترجم:
الاسدی، علی هاشم
قطع:
وزیری
قیمت شمیز:
915000
قیمت کالینگور:
0
نوبت چاپ:
3
نوع جلد:
شمیز
شابک:
978-964-971-281-9