عنوان: وجود منبسط و سلسله طولی علل
نویسنده:
گزیده:
کتاب پیشرو با تأکید بر حکمت الهی در آفرینش جهان و انسان، به همراهی، همآوایی و هماهنگی طرق ادراکی انسان در ابعاد مختلف وجودی و معرفتی او رأی داده، تعارض میان آنها را نفی نموده و به تحلیل و مطالعۀ تطبیقی در مسئلۀ صدور پرداخته است. در این مطالعۀ تطبیقی، کتاب حاضر به تشریح مبانی، تبیین ادله، توضیح کارکردها و استقرای نتایج حاصل از این دیدگاه ها در مسئلۀ صدور پرداخته، وجود منبسط عرفانی و عقل اول فلسفی را مورد مطالعه قرار داده، راهحلهای مختلف در حل این تعارض ظاهری را تحلیل نموده و مقومات لازم را برای تحقق تقارب تام میان دیدگاه حکمی و عرفانی تبیین کرده است.
سال چاپ:
1399
تاریخ انتشار:
تعداد صفحات:
480
زبان اصلی:
فارسی
زبان ترجمه:
فارسی
شماره جلد:
شمارگان شمیز:
100
شمارگان گالینگور:
0
شناسه قدیم:
24216
اشراف:
تصحیح کننده:
مترجم:
قطع:
وزیری
قیمت شمیز:
560000
قیمت کالینگور:
0
نوبت چاپ:
1
نوع جلد:
شمیز
شابک:
987-600-06-04298-5