حضور مدیران بنیاد پژوهشهای اسلامی (در دفتر نمایندگی قم)قبل از برگزاری آیین رونمایی
۱۳۹۹/۱۲/۰۷