آیین رونمایی از آثار کنگره بین المللی سید مرتضی علم الهدی در قم
۱۳۹۹/۱۲/۰۷