بازدید دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از بنیاد پژوهشهای اسلامی
۱۳۹۹/۱۲/۲۷
محمد حسین ولی پور