عنوان: المعجم فی فقه لغة القرآن و سر بلاغته
نویسنده:
گزیده:
این‌ کتاب‌ دایرة‌ المعارفی‌ است‌ درباره‌ قرآن‌، معارف‌ و علوم‌ قرآنی‌. مدخلهای کتاب‌ براساس‌ ریشه‌ اصلی‌ کلمات‌ قرآن‌ تنظیم‌ شده‌ و هر مدخل‌ از جنبه‌های‌مختلف‌ علوم‌ قرآنی‌ مورد بررسی‌ قرار گرفته‌ است‌. بدین‌ ترتیب‌ که‌ هر مدخل‌ در آغاز از لحاظ‌ لغوی‌ و دانش‌ ریشه‌شناسی‌ بررسی‌ و سپس‌ آرای‌ دانشمندان‌صاحب‌ نظر در آن‌ باره‌ مطرح‌ می‌شود. همین‌ فرایند از منظر علم‌ تفسیر، بلاغت‌،شأن‌ نزول‌، تاریخ‌ و... نیز اعمال‌ می‌شود. در ابتدای‌ هر مدخل‌ مشتقات‌ هر ریشه‌ اصلی‌ و آمارهای‌ گوناگون‌ بسامدی‌آنها در قرآن‌ نیز مورد توجّه‌ قرار گرفته‌ است‌.
سال چاپ:
1400
تاریخ انتشار:
تعداد صفحات:
906
زبان اصلی:
عربی
زبان ترجمه:
عربی
شماره جلد:
29
شمارگان شمیز:
0
شمارگان گالینگور:
300
شناسه قدیم:
34341
اشراف:
واعظ زاده خراسانی، محمد
تصحیح کننده:
مترجم:
قطع:
وزیری
قیمت شمیز:
0
قیمت کالینگور:
1380000
نوبت چاپ:
2
نوع جلد:
سلفون سخت
شابک:
978-600-06-0028-0