به همت بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، 

کتاب «خاورشناسان و حدیث شیعه» برای دومین بار تجدید چاپ شد

به همت بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی کتاب «خاورشناسان و حدیث شیعه» برای دومین بار از سوی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی تجدید چاپ شد.

۱۴۰۰/۰۶/۲۸

به همت بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی کتاب «خاورشناسان و حدیث شیعه» برای دومین بار از سوی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی تجدید چاپ شد.
به گزارش اداره روابط عمومی و بین‌الملل بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی، کتاب «خاورشناسان و حدیث شیعه»، بر اساس ضرورت گفتمان نقد آثار خاورشناسان در زمینۀ مطالعات حدیثی شیعه، نخست به شناسایی آثار آنان و سپس، به تبیین و تحلیل مسئله‌ها، اندیشه‌ها، و مبانی فکری و جریان‌‌ها و رویکردهای خاورشناسان پرداخته است.    
این اثر به قلم آقای علی حسن‌نیا نگاشته شده و در ۵ فصل تهیه و تدوین شده است؛ در فصل نخست مفاهیم پژوهش به همراه مروری کوتاه بر پیشینه مطالعات خاورشناسان در حدیث شیعه تعریف شده است. در فصل دوم این اثر تلاش شده است تا با شمارش دقیق و کامل مجموعه اقدامات پژوهشی خاورشناسان در حدیث شیعه تحلیل درست و منطقی از برآورد آثار آنان صورت گیرد.
فصل سوم به موضوع بازشناسی و تحلیل عرصه‌ها و مساله‌های خاورشناسان در حدیث شیعه اختصاص دارد و در فصل چهارم نیز با توجه به شاخص‌ترین آثار و اندیشه‌های خاورشناسی در حوزه حدیث شیعه و نیز در نظر گرفتن تطور رویکردی و تاریخی و روش‌های پژوهشی آنان، مهم‌ترین و برجسته‌ترین عرصه‌ها و مسائل فکری مطالعاتی خاورشناسان شناسایی شده است.
بررسی و تحلیل آسیب‌ها و امتیازهای فعالیت‌های علمی خاورشناسان در حدیث شیعه در فصل پنجم بیان شده است؛ این فصل به دو بخش «آسیب‌ها در مطالعات خاورشناسان در حدیث شیعه» و «نقاط قوت و مزایای خاورشناسان در حدیث شیعه» می‌پردازد.
تعریف مفاهیمی همچون حدیث شیعه، خاورشناس، روش‌شناس و تحلیلی انتقادی، الگوهای طبقه‌بندی پژوهش‌های حدیثی خاورشناسان، ادوار تاریخی پژوهش‌های خاورشناسان در حدیث شیعه از پدیداری تا کنون، روش‌های پژوهشی خاورشناسان در حدیث شیعه، محوریت بخشی به امام در حدیث شیعه، تدوین حدیث در دوره متقدم شیعه و... برخی از موضوعاتی است که در این اثر به آن اشاره شده است.

Add new comment:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید