حضور ریاست محترم بنیاد پژوهشهای اسلامی در قم
۱۴۰۰/۰۹/۱۹