به همت بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی انجام شد؛

اجرای کلان‌پروژه پژوهشی «سلسله مباحث تعامل انسان با خود» توسط گروه اخلاق و تربیت اسلامی

پژوهشگر گروه اخلاق و تربیت اسلامی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی از اجرای کلان‌پروژه پژوهشی «سلسله مباحث تعامل انسان با خود» توسط این گروه خبر داد.
۱۴۰۰/۱۰/۲۲

به گزارش روابط عمومی و بین الملل بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی حجت الاسلام و المسلمین رضا وطن‌دوست در خصوص این طرح گفت: این طرح دارای سه عنوان زیرمجموعه است که هر کدام به صورت مستقل و در قالب یک جلد کتاب، سامان می‌یابد.

وی «انسان و خودحرمتی مشفقانه (ضرورت تکریم نفس با رفتار کرامت‌مدارانه با خود)»، «انسان و خودارزیابی مسئولانه (بررسي فرایندها و زمينه‌هاي خودارزيابي و نقش آن در تربيت اخلاقي» و «انسان و خودشناسی آگاهانه (بررسي فرایندها و پیامدهای فردی و اجتماعی خودشناسی)» را از عناوین این سه جلد برشمرد.

این پژوهشگر تصریح کرد: عنوان نخست در داوری‌ها تأیید و اکنون در حال ویرایش است و به زودی در قالب کتابی منتشر خواهد شد، موضوع دوم نیز پایان یافته و به زودی از گروه ترخیص و به داوری ارسال خواهد شد و موضوع سوم در حال طراحی، منبع یابی، ساختاربندی و تنظیم است که با مشاوره و نظارت جناب آقای دکتر احد فرامرز قراملکی ریاست محترم بنیاد پژوهشهای اسلامی در حال اجراست.

وی افزود: کتاب «انسان و خودحرمتی مشفقانه (ضرورت تکریم نفس با رفتار کرامت‌مدارانه با خود)» که از تعامل انسان با خود و ضرورت تکریم نفس سخن می‌گوید، در چهار بخش سامان یافته است، بخش نخست  به کلیات اختصاص یافته و علاوه بر مفهوم‌شناسی واژگان کلیدی، به بیان ضرورت و اهمیت موضوع و نیز پیشینۀ تحقیق پرداخته است.

حجت الاسلام وطن دوست تصریح کرد: بخش دوم دربارۀ مبانی کرامت نفس است که در دو فصل با عنوان‌های «مبانی عقلانی کرامت نفس» و «مبانی دینی کرامت نفس» تدوین شده است، بخش سوم که بخش عمده‌ای از حجم اثر را به خود اختصاص داده است، به بررسی عوامل و موانع کرامت نفس می‌پردازد و مطالب مربوط به این موضوع را در دو فصل دنبال کرده است و بخش چهارم که بخش پایانی این اثر است، به بیان آثار و بازتاب‌های کرامت نفس پرداخته و می‌کوشد مطالب مربوط به این موضوع را در دو فصل آثار فردی و اجتماعی کرامت نفس سامان دهد.

وی ادامه داد: عنوان دوم با موضوع «انسان و خودارزیابی مسئولانه (بررسي فرایندها و زمينه‌هاي خودارزيابي و نقش آن در تربيت اخلاقي» از ضرورت محاسبۀ نفس و خودارزیابی مسئولانه گفت‌وگو می‌کند، مباحث مربوط به این موضوع در پنج فصل سامان داده شده است. در فصل نخست که با عنوان کلیات آمده است، افزون بر بیان اهمیت مسئلۀ تحقیق و بیان پیشینۀ آن، به تعریف مهم‌ترین مفاهیم کلیدی مانند «نفس»، «اخلاق»، «تربیت»، «تربیت نفس» و «محاسبه» پرداخته است، فصل دوم که از مبانی دینی محاسبۀ‌ نفس و خودارزیابی گفت‌وگو می‌کند، در چند گفتار مبانی عقلانی، وحیانی، فقهی و روان‌شناختی موضوع پژوهش را به بحث گذاشته است.

این پژوهشگر اضافه کرد: فصل سوم که با عنوان زمینه‌ها و فرایندها تنظیم شده است، ابتدا بحث از پیش‌زمینه‌های خودارزیابی را پیش کشیده است و سپس فرایند خودارزیابی را به تفکیک در سه حوزۀ رفتارهای قدسی،‌ شخصی و میان‌فردی پی گرفته است و فصل چهارم نیز که از آثار و بازتاب‌های تربیتی خودارزیابی بحث می‌کند، به طور مصداقی و به استناد آموزه‌های روان‌شناختی اسلام، مهم‌ترین آثار خودارزیابی را مورد بررسی قرار داده است. فصل پنجم که آخرین فصل این اثر می‌باشد نیز موانع و آسیب‌های محاسبۀ نفس را به بحث گذاشته است.

Add new comment:

متن ساده

HTML محدود

Image CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید