معاون بین‌الملل سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی از بنیاد پژوهشهای اسلامی بازدید کرد.
۱۳۹۹/۰۹/۲۲
معاون سرمایه انسانی آستان قدس رضوی از اهداف این سازمان را تربیت نیروی انسانی تراز خدمت به حضرت رضا(ع) و الگو شدن دستگاه حضرت رضا(ع) در نظام سازمانی…
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
معاون سرمایه انسانی آستان قدس رضوی ضمن حضور در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی از نزدیک با روند فعالیت‌های پژوهشی این مرکز آشنا شد.به گزارش…
۱۳۹۹/۰۶/۲۶
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در دفتر نمایندگی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در قم حضور یافت و در جریان فعالیت‌های این مجموعه قرار…
۱۳۹۹/۰۶/۲۵