اسناد و مصادر کتاب عیون اخبار الرضا(ع) به همت نمایندگی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در قم، بررسی شد. به گزارش اداره روابط عمومی و بین‌الملل…
۱۳۹۹/۰۷/۲۲
مسئول دفتر نمایندگی بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی در قم، برنامه‌های بنیاد پژوهشهای اسلامی در دهه پایانی ماه صفر را گفتمان سازی علمی در میان نخبگان…
۱۳۹۹/۰۷/۱۶
نخستین سوگواره علمی - فرهنگی امام رضا(ع) با محوریت کتاب عیون اخبار الرضا(ع) ویژه دهه آخر صفر به همت نمایندگی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در…
۱۳۹۹/۰۷/۱۶
طرح علمی بازشناسی جایگاه، محتوا و کارکرد کتاب «عیون اخبار الرضا(ع)» از سوی دفتر نمایندگی بنیاد پژوهش‌های آستان قدس رضوی در قم اجرا می‌شود .به همت…
۱۳۹۹/۰۷/۰۹
رئیس سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی در دفتر نمایندگی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در قم حضور یافت و در جریان فعالیت‌های این مجموعه قرار…
۱۳۹۹/۰۶/۲۵