به همت نمایندگی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در قم؛ سه نشست تخصصی با موضوع «بینش‌ها و کنش‌های تمدنی سید مرتضی(ره)»، «سید مرتضی(ره) و رهبری…
۱۳۹۹/۱۰/۲۳
به همت نمایندگی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در قم؛ پنل پنجم نشست‌های علمی کنگره"سید مرتضی علم الهدی(ره)" با محوریت"آثار و اندیشه‌های فرهنگی…
۱۳۹۹/۱۰/۲۲
به همت نمایندگی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در قم؛ نشست«ابداع السیدالمرتضی(ره) شعرا و نثرا» از سلسله نشست‌های کنگره بین‌المللی سیدمرتضی(ره)…
۱۳۹۹/۱۰/۲۲
به همت نمایندگی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در قم، هفتمین پیش‌همایش کنگره بین‌ا‌لمللی بزرگداشت علامه میرحامدحسین لکهنویی برگزار می‌شود.
۱۳۹۹/۱۰/۱۶
به همت نمایندگی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در قم کهن‌ترین نسخه «صحیفه سجادیه» ترجمه و منتشر شد.
۱۳۹۹/۱۰/۱۵
استادیار دانشگاه علوم اسلامی رضوی با بیان اینکه سیدمرتضی خبر واحد غیرمحفوف به قرینه معتبر و خبر واحد اهل تسنن همچنین اجماع را قبول ندارد، گفت: شرایط…
۱۳۹۹/۱۰/۱۵

عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، گفت: گاهی خبر واحد از مسائل حیاتی و مهم دینی است؛ سیدمرتضی در این زمینه معتقد است خبر واحد در این…

۱۳۹۹/۱۰/۱۵
استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه سیدمرتضی، قرآن، عقل و اجماعی را که معصوم در آن حضور دارد به عنوان دلیل حجیت برشمرده است، تأکید کرد: او مواجهه…
۱۳۹۹/۱۰/۱۰
به همت نمایندگی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در قم سومین نشست تخصصی «آثار و اندیشه‌های حدیثی سید مرتضی(ره) برگزار می‌شود.
۱۳۹۹/۱۰/۰۹