دومین جلسه هماهنگی برگزاری "ویژه برنامه‌های دهه کرامت" با حضور صاحب نظران در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی برگزار شد.
۱۴۰۰/۰۲/۰۶
نخستین جلسه هماهنگی برگزاری "ویژه برنامه‌های دهه کرامت" با حضور صاحب نظران در بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی  برگزار شد.
۱۴۰۰/۰۲/۰۲