به همت بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی طرح پژوهشی«ارزش‌های اسلامی در نظام آموزشی؛ بررسی ارزش‌های اسلامی و سازوکار تقویت آن‌ها» اجرا شد.
۱۴۰۱/۰۲/۲۵
«قاعده طلایی» عنوان پژوهشی است که به تازگی از سوی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی به اتمام رسیده است.
۱۴۰۱/۰۲/۲۲
به همت بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در قالب طرحی پژوهشی علل مهاجرت سادات به منطقه گیلان تحلیل و بررسی می‌شود.
۱۴۰۱/۰۲/۱۱
تحلیل فهرستی: دیدگاهها، مبانی و سازوکار اجرایی عنوان طرح پژوهشی است که توسط بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی در دست اجراست.
۱۴۰۱/۰۲/۰۵
به همت گروه مفاخر و سادات اسلامی بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی طرح پژوهشی اطلس تاریخی سادات ایران از آغاز تا پایان قرن نهم هجری، (سادات…
۱۴۰۱/۰۲/۰۲
مدیر گروه فقه و اصول بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی از اجرای طرح پژوهشی تصحیح و تحقیق کتاب شریف «ذخیرة المعاد فی شرح الارشاد » توسط پژوهشگران…
۱۴۰۱/۰۱/۲۱
به همت "پژوهشکده علوم اسلامی رضوی" بنیاد پژوهشهای اسلامی آستان قدس رضوی طرح بازیابی منابع روایات عیون اخبار الرضا(ع) اجرا شد.
۱۴۰۰/۱۲/۲۵
به همت پژوهشکده علوم اسلامی رضوی طرح پژوهشی «مبانی سیره‌پژوهی؛گونه‌ها و تأثیرات» اجرا شد.
۱۴۰۰/۱۲/۲۲