کتاب پیش روی شما قسمت‌‏هایی از بخش اول جلد دوم است که با توجه به نگاه جدید مدیران بنیاد مبنی بر توسعه فرهنگ مطالعه و کتابخوانی از طریق فضای مجازی،…
۱۳۹۹/۱۱/۲۹