دیدار هیئت مدیره بنیاد پژوهشهای اسلامی با حضرت آیت العظمی جوادی آملی
۱۳۹۷/۱۰/۰۶
کرسی ترویجی سیره نگاری اصحاب امام رضا علیه السلام
۱۳۹۷/۱۰/۰۳
وبینار بین المللی رأفت و محبت در ادیان ابراهیمی
۱۳۹۷/۱۰/۰۳