عنوان تاریخ انتشار تعداد صفحات زبان اصلی زبان ترجمه سال چاپ شابک شماره جلد مترجم نوبت چاپ نوع جلد نویسنده کتاب
دانشنامه کربلا 845 عربی فارسی 1399 978-600-06-0488-2 1 محمد تقدمی صابری 1 سلفون سخت لبیب بیضون
جایگاه و نقش تمنی سادات در خراسان 415 فارسی فارسی 1399 978-600-06-0465-3 1 شمیز اسماعیل رضایی برجکی
مدینه البلاغه فی خطب النبی 621 عربی عربی 1399 978-600-06-0475-2 1 1 سلفون سخت شیخ موسی زنجانی
اثبات الامامه عن طریق العقل والنقل 552 عربی عربی 1399 978-600-06-0481-3 4 1 سلفون سخت سلطان محمد قائنی
اثبات الامامه عن طریق العقل والنقل 572 عربی عربی 1399 978-600-06-0345-8 1 1 سلفون سخت سلطان محمد قائنی
اثبات الامامه عن طریق العقل والنقل 572 عربی عربی 1399 978-600-06-0356-4 2 1 سلفون سخت سلطان محمد قائنی
اثبات الامامه عن طریق العقل والنقل 580 عربی عربی 1399 978-600-06-0357-1 3 1 سلفون سخت سلطان محمد قائنی
سفر با خورشید 345 فارسی بنگالی 1399 978-600-06-0461-5 نافع موسی/ سلیمان حسن بالا 1 شمیز محمدتقی فعالی
کتیبه های تیموری در خراسان 284 فارسی فارسی 1399 978-600-06-0462-2 2 1 سلفون سخت حسینی، سیدمحسن
نگرشی بر ویژگی های سبکی قرآن کریم در باهم آیی واژگان 268 فارسی فارسی 1399 978-600-06-0434-9 1 شمیز سید حسین سیدی/ الهام اخلاقی باقوجری