عنوان تاریخ انتشار تعداد صفحات زبان اصلی زبان ترجمه سال چاپ شابک شماره جلد مترجم نوبت چاپ نوع جلد نویسنده کتاب
الشیعه فی ایران 689 فارسی عربی 1399 978-964-971-281-9 الاسدی، علی هاشم 3 شمیز جعفریان، رسول
کتاب القضا 534 عربی عربی 1399 987-600-06-0472-1 5 1 سلفون سخت الکنی الطهرانی، علی
وجود منبسط و سلسله طولی علل 480 فارسی فارسی 1399 987-600-06-04298-5 1 شمیز غلامعلی مقدم
گفتمان های تفسیری شیعه در کوفه 492 فارسی فارسی 1399 978-600-06-0453-0 1 شمیز مریم ولایتی کبابیان
روش فهم عمومی متون دینی با رویکرد روانشناختی 248 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0454-7 1 شمیز عباس پسندیده
تاثیر نگرش مثبت به زندگی در بهبود ارتباط همسران 256 فارسی فارسی 1399 978-600-06-0466-0 1 شمیز علی کرمی/ سیدمحمود مرویان حسینی
مشکوه 142 فارسی فارسی 1399 146 1 شمیز گروه نویسندگان
اصول نقد الحدیث 724 عربی عربی 1399 987-600-06-0078-5 2 سلفون سخت ربانی، محمد حسن
(از خانواده چه می دانیم 3) همراهی و همگامی روش دلبری 104 فارسی فارسی 1399 987-964-971-845-3 6 شمیز حکیمی، محمد
المجموع 476 عربی عربی 1399 987-600-06-0431-8 1 1 سلفون سخت نورالله شوشتری