عنوان تاریخ انتشار تعداد صفحات زبان اصلی زبان ترجمه سال چاپ شابک شماره جلد مترجم نوبت چاپ نوع جلد نویسنده کتاب
مدینه البلاغه فی خطب النبی 621 عربی عربی 1399 978-600-06-0475-2 1 1 سلفون سخت شیخ موسی زنجانی
اثبات الامامه عن طریق العقل والنقل 572 عربی عربی 1399 978-600-06-0356-4 2 1 سلفون سخت سلطان محمد قائنی
اثبات الامامه عن طریق العقل والنقل 580 عربی عربی 1399 978-600-06-0357-1 3 1 سلفون سخت سلطان محمد قائنی
اثبات الامامه عن طریق العقل والنقل 552 عربی عربی 1399 978-600-06-0481-3 4 1 سلفون سخت سلطان محمد قائنی
اثبات الامامه عن طریق العقل والنقل 572 عربی عربی 1399 978-600-06-0345-8 1 1 سلفون سخت سلطان محمد قائنی
سفر با خورشید 345 فارسی بنگالی 1399 978-600-06-0461-5 نافع موسی/ سلیمان حسن بالا 1 شمیز محمدتقی فعالی
کتیبه های تیموری در خراسان 284 فارسی فارسی 1399 978-600-06-0462-2 2 1 سلفون سخت حسینی، سیدمحسن
نگرشی بر ویژگی های سبکی قرآن کریم در باهم آیی واژگان 268 فارسی فارسی 1399 978-600-06-0434-9 1 شمیز سید حسین سیدی/ الهام اخلاقی باقوجری
الشیعه فی ایران 689 فارسی عربی 1399 978-964-971-281-9 الاسدی، علی هاشم 3 شمیز جعفریان، رسول
کتاب القضا 534 عربی عربی 1399 987-600-06-0472-1 5 1 سلفون سخت الکنی الطهرانی، علی