عنوان تاریخ انتشار تعداد صفحات زبان اصلی زبان ترجمه سال چاپ شابک شماره جلد مترجم نوبت چاپ نوع جلد نویسنده کتاب
مسجد گوهر شاد در آینه هنر 244 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0362-5 1 شمیز سید محسن حسینی
کنگره سید مرتضی، شرح القصیده المذهبه فی مدح امیرالمومنین 471 عربی عربی 1399 987-600-06-0439-4 2 1 گالینگور شریف مرتضی
کنگره سید مرتضی، جواب المسائل الطرابلسیات 641 عربی عربی 1399 987-600-06-0438-7 2 1 گالینگور گروهی از نویسندگان
نماز 72 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0311-3 2 شمیز سید محمدرضا یحیی زاده
کنگره سید مرتضی، چکیده مقالات به سه زبان 420 عربی عربی 1399 987-600-06-0440-0 1 خلیل زامل العصامی/ سید عبدالحمید طباطبایی 1 گالینگور مهمد مهدی خوش قلب
کنگره سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام 640 عربی عربی 1399 987-600-06-0437-0 2 1 گالینگور گروهی از نویسندگان
احسان به والدین 48 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0310-6 2 شمیز سید محمدرضا یحیی زاده
کنگره سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام 550 عربی عربی 1399 987-600-06-0436-3 1 1 گالینگور گروهی از نویسندگان
شرح صلوات شعبانیه 92 فارسی فارسی 1399 987-964-971-389-2 2 شمیز مدنی، محمود
دولت دیدار یار 135 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0443-1 1 شمیز محمد مهدی رکنی