عنوان تاریخ انتشار تعداد صفحات زبان اصلی زبان ترجمه سال چاپ شابک شماره جلد مترجم نوبت چاپ نوع جلد نویسنده کتاب
مشکوة 208 فارسی فارسی 1363 6 1 شمیز گروه نویسندگان
مشکوة 263 فارسی فارسی 1363 4 1 شمیز گروه نویسندگان
مشکوة 208 فارسی فارسی 1363 5 1 شمیز گروه نویسندگان
نوسواد 36 فارسی فارسی 1363 1 1 شمیز گروه نوسواد:
الشیعه فی ایران 600 فارسی عربی 1139 978-964-444-234-6 الاسدی، علی هاشم 3 سلفون سخت جعفریان، رسول