عنوان تاریخ انتشار تعداد صفحات زبان اصلی زبان ترجمه سال چاپ شابک شماره جلد مترجم نوبت چاپ نوع جلد نویسنده کتاب
صحیفه سجادیه کتاب زندگی 226 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0324-3 2 شمیز حکیمی، محمد
(از خانواده چه می دانیم 3) همراهی و همگامی روش دلبری 104 فارسی فارسی 1399 987-964-971-845-3 6 شمیز حکیمی، محمد
المجموع 476 عربی عربی 1399 987-600-06-0431-8 1 1 سلفون سخت نورالله شوشتری
نامه زرین سلامت 148 عربی فارسی 1399 987-964-971-370-0 دریایی، محمد 10 شمیز امام رضا (ع)
(از خانواده چه می دانیم 1) همراهی و همگامی روش زن داری 80 فارسی فارسی 1399 987-964-971-769-2 7 شمیز حکیمی، محمد
(از خانواده چه می دانیم 5) همراهی و همگامی روش تربیت فرزند 142 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0125-6 4 شمیز حکیمی، محمد
مسیحیت و مسیحیان در متون اسلامی 192 انگلیسی فارسی 1399 987-600-06-0425-7 محمد حسین محمدپور 1 شمیز گروه نویسندگان
مناظرات امام رضا(ع) با علمای یهود 265 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0485-5 1 شمیز علیرضا ابراهیم
اقتصاد در نهج البلاغه 258 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0446-2 1 شمیز محمد حکیمی
کرامت و حقوق انسان در نهج البلاغه 122 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0447-9 1 شمیز محمد حکیمی