عنوان تاریخ انتشار تعداد صفحات زبان اصلی زبان ترجمه سال چاپ شابک شماره جلد مترجم نوبت چاپ نوع جلد نویسنده کتاب
کنگره سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه 496 عربی عربی 1398 978-600-06-0421-9 2 1 گالینگور سید مرتضی
کتاب آرایی در تمدن اسلامی 695 فارسی فارسی 1398 978-600-060183-6 1 3 سلفون سخت مایل هروی، نجیب
کنگره سید مرتضی، دیوان الشریف المرتضی 588 عربی عربی 1398 978-600-06-0416-5 4 1 گالینگور گروهی از نویسندگان
کنگره سید مرتضی، ترتیب دیوان الشریف المرتضی 624 عربی عربی 1398 978-600-06-0387-8 2 1 گالینگور سید مرتضی
کنگره سید مرتضی، دیوان الشریف المرتضی 562 عربی عربی 1398 978-600-06-0414-1 2 1 گالینگور گروهی از نویسندگان
کنگره سید مرتضی، طیف الخیال 331 عربی عربی 1398 978-600-06-0402-8 1 گالینگور سید مرتضی
کنگره سید مرتضی، الانتصار لما انفردت به الامامیه 536 عربی عربی 1398 978-600-06-0400-4 1 1 گالینگور سید مرتضی
کتاب آرایی در تمدن اسلامی 638 فارسی فارسی 1398 978-600-06-0184-3 2 3 سلفون سخت مایل هروی، نجیب
کنگره سید مرتضی، تنزیه الانبیاء و الائمه 555 عربی عربی 1398 978-600-06-0395-3 1 گالینگور سید مرتضی
توسعه استنباط از فعل معصوم (ع) 209 فارسی فارسی 1398 987-600-06-0346-5 2 شمیز مهدی مردانی