عنوان تاریخ انتشار تعداد صفحات زبان اصلی زبان ترجمه سال چاپ شابک شماره جلد مترجم نوبت چاپ نوع جلد نویسنده کتاب
کنگره سید مرتضی، جواب المسائل الطرابلسیات 641 عربی عربی 1399 987-600-06-0438-7 2 1 گالینگور گروهی از نویسندگان
کنگره سید مرتضی، چکیده مقالات به سه زبان 420 عربی عربی 1399 987-600-06-0440-0 1 خلیل زامل العصامی/ سید عبدالحمید طباطبایی 1 گالینگور مهمد مهدی خوش قلب
کنگره سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام 640 عربی عربی 1399 987-600-06-0437-0 2 1 گالینگور گروهی از نویسندگان
کنگره سید مرتضی، الذخیره فی علم الکلام 550 عربی عربی 1399 987-600-06-0436-3 1 1 گالینگور گروهی از نویسندگان
نماز 72 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0311-3 2 شمیز سید محمدرضا یحیی زاده
احسان به والدین 48 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0310-6 2 شمیز سید محمدرضا یحیی زاده
شرح صلوات شعبانیه 92 فارسی فارسی 1399 987-964-971-389-2 2 شمیز مدنی، محمود
دولت دیدار یار 135 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0443-1 1 شمیز محمد مهدی رکنی
مشکوه 148 فارسی فارسی 1399 145 1 شمیز گروه نویسندگان
کنگره سید مرتضی، الشریف المرتضی حیاته و آثاره 748 عربی عربی 1399 987-600-06-0449-3 1 گالینگور سید مرتضی