عنوان تاریخ انتشار تعداد صفحات زبان اصلی زبان ترجمه سال چاپ شابک شماره جلد مترجم نوبت چاپ نوع جلد نویسنده کتاب
فروش و تبدیل اموال موقوفه 152 فارسی فارسی 1399 978-600-06-0455-4 1 شمیز محمد امامی/ حسین نورالدینی/ محمد ثامنی
دائره المعارف آستان قدس رضوی 740 فارسی فارسی 1399 987-600-06-0333-5 2 1 سلفون سخت بنیاد پژوهشهای اسلامی
بروشور انتشارات چاپ اول 1398 20 فارسی فارسی 1398 1 شمیز واحد نشر
تاریخ حکومت طاهریان از آغاز تا انجام 400 فارسی فارسی 1398 978-964-444-827-0 4 شمیز اکبری، امیر
کتاب القضا 508 عربی عربی 1398 978-600-06-0445-5 4 1 سلفون سخت الکنی الطهرانی، علی
ینابیع الموده لذوی القربی 453 عربی فارسی 1398 978-600-06-0127-0 5 تقدمی صابری، محمد 2 گالینگور سلیمان بن ابراهیم قندوزی
ینابیع الموده لذوی القربی 449 عربی فارسی 1398 978-600-06-0130-0 6 تقدمی صابری، محمد 2 گالینگور سلیمان بن ابراهیم قندوزی
ترجمه و توضیح مجازات الاثار النبویه 627 عربی فارسی 1398 978-600-06-0427-1 محمد رضا هاتفی 1 گالینگور محمد بن حسین الشریف الرضی
کنگره سید مرتضی، الذریعه الی اصول الشریعه 496 عربی عربی 1398 978-600-06-0421-9 2 1 گالینگور سید مرتضی
کتاب آرایی در تمدن اسلامی 695 فارسی فارسی 1398 978-600-060183-6 1 3 سلفون سخت مایل هروی، نجیب